Bezchlórová dezinfekce do bazénu a vířivky - Whirlpool 3l

Kód: WHIRLPOOL-3
Neohodnoceno
1 499 Kč 1 238,84 Kč bez DPH
Skladem

Extra zesílená formule pro vířivé vany a bazény. Dezinfekce Whirlpool je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve venkovních a vnitřních, klasických i přenosných vířivých vanách - whirlpoolech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Je vhodný i na profesionální použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pozor!! Nová extra zesílená formule pro vířivé vany a bazény! Nová složka barviva pro lepší rozpustnost ve vodě.

Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl (dimethyl) amonium-chloridy 0,165g/ 100g

Dezinfekce Whirlpool je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve venkovních a vnitřních, klasických i přenosných vířivých vanách - whirlpoolech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Je vhodný i na profesionální použití.

Vlastnosti:

Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí a nepoškozuje technologii vířivky. Nebělí PVC ani jiné materiály. Má dlouhodobý účinek a je pH neutrální. Likviduje řasy. Ničí plísně.

Zabezpečení vody - dávkování:

Upravte pH vody na úroveň 7,2 - 7,6. Startovací dávku 250ml/m3 aplikujte vždy po napuštění čerstvé vody přímo do vody ve vířivce. Udržovací dávku 100 ml/m3 dávkujte 1x za 7-14 dní (podle zatížení). Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci, resp. tryskách a nechte dobře promíchat do celého objemu vířivky. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob ve vířivce. Používat vířivku je možné po řádném promíchání vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku OXI ACTIVE podle návodu a pravidelně kontrolovat pH. Čas potřebný biocidní účinek: 30 min.

Obsah: 3 l

Bezpečnost a první pomoc:     

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: