Bezchlórová dezinfekce HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - 10l

Kód: 121411.10
Neohodnoceno
4 586 Kč –20 %
Spa studio HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION
4 586 Kč –20 % 3 669 Kč 3 032,23 Kč bez DPH
Skladem

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - je novodobý profesionální polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody jak v soukromých tak i ve veřejných bazénech a vířivkách. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezchlórová náhrada za chlórové dezinfekce pro komerční provozy. Speciálně navrženo pro profesionální použití.

Účinná látka: peroxid vodíku; polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; alkyl (C12-C16), benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION je profesionální tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve venkovních a vnitřních, klasických i přenosných vířivých vanách. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Vlastnosti:

Ošetřená voda je na pocit příjemná, není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznici.

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION splňuje požadavky na dezinfekční účinnost chemických látek a směsí daném zákonem č. 258/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZ č. 238/2011 sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zabezpečení vody - dávkování:

Upravte pH vody na úroveň 6,5 - 7,0. Orientační dávku 80 ml/1m3 aplikujte přímo do vody 2 až 3 x za týden. Šokovou dávku 100 ml/1m3 aplikujte přímo do vody 2 až 3 x za týden. Dezinfekci HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION dávkujte při zapnuté cirkulaci, tím dojde k dokonalému zamíchání přípravku do celého objemu vody.  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnost a první pomoc:     

VAROVÁNÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě odpadů

Doporučujeme osobní odběr

Transport povolen pouze společností Top trans z důvodu bezpečnosti přepravy

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: