Bezchlórová dezinfekce HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - 10l

Kód: 121411.10
Neohodnoceno
4 586 Kč 3 790,08 Kč bez DPH
Skladem

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - je novodobý profesionální polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody jak v soukromých tak i ve veřejných bazénech a vířivkách. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Nechlórová alternativa k chlorovým dezinfekčním prostředkům pro komerční využití. Speciálně vyvinuto pro profesionální použití.

Aktivní látky: peroxid vodíku; polyhexamethylenguanidinhydrochlorid; alkyl (C12-C16), benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

PROFI DISINFECTION pro HOTELY & WELLNESS SPA je vysoce účinný, koncentrovaný tekutý produkt určený k dezinfekci a hygienickému zabezpečení vody v klasických i přenosných vířivých vanách - whirlpoolech, jak v exteriéru, tak v interiéru. Poskytuje výraznou a dlouhodobou ochranu proti mikroorganismům a řasám.

Charakteristiky:

Ošetřená voda zůstává příjemná na dotek, bez zápachu chloru a bez podráždění očí, kůže nebo sliznice.

PROFI DISINFECTION pro HOTELY & WELLNESS SPA splňuje požadavky na dezinfekční účinnost chemických látek a směsí podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení vody - dávkování:

Nastavte pH vody na hodnotu 6,5 - 7,0. Přibližnou dávku 80 ml/1m3 aplikujte přímo do vody 2 až 3krát týdně. Šokovou dávku 100 ml/1m3 aplikujte přímo do vody 2 až 3krát týdně. Dezinfekční prostředek PROFI DISINFECTION pro HOTELY & WELLNESS SPA dávkujte při zapnutém oběhu vody, aby se přípravek rovnoměrně rozpustil do celého objemu vody.

Používejte biocidní přípravky s opatrností. Před použitím vždy pečlivě přečtěte informace na obalu a přiložené údaje o přípravku.

Objem: 10 l

Bezpečnost a první pomoc: VAROVÁNÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě odpadů.

Doporučujeme osobní odběr

Transport povolen pouze společností Top trans z důvodu bezpečnosti přepravy

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: