pH Mínus 5l do bazénu a vířivky - Kapalina

Kód: 12131
Neohodnoceno
695 Kč 574,38 Kč bez DPH
Skladem

Přípravek pro snížení pH bazénové vody. Optimální hodnoty pH ve vířivce s chlórovou nebo bezchlórovou dezinfekcí jsou 7,2 - 7,6, s kyslíkovou chemií 7,0 - 7,4. Udržení těchto hodnot je klíčové pro účinnost dezinfekce a prevenci problémů, jako je zakalení vody a podráždění očí. Přípravek ve formě perliček je snadno rozpustný ve vodě a rychle upraví pH na optimální úroveň.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek na snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody vo vířivce je při použití chlórové a bezchlórové dezinfekce 7,2 - 7,6, při použití kyslíkové chemie 7,0 - 7,4. Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají většinou problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody. Může dojít k podráždění očních spojivek a kůže. Vyšší pH umožňuje růst řas. Přípravek je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku reaguje kysele, a proto se s ním snadno upravuje pH z vyšších hodnot na optimální hodnotu pH vody.

 

Dávkování:

Závislé na hodnotě pH vody v bazénu 100 g přípravku pH minus na 10 m3 vody sníží hodnotu pH bazénové vody o 0,1. opakujeme, jestliže není pH po jednom až dvou obězích filtrace po ošetření vody stále vyšší než optimální pH, dokud není pH v optimální oblasti. Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do vody.

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí! H318 Způsobuje vážné poškození očí; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P305+P351+P338

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém místě mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte návod. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čištění a údržba
Hmotnost: 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: