Alkalita plus 1,4 Kg do bazénu a vířivky

Kód: ALK PLUS
Neohodnoceno
273 Kč 225,62 Kč bez DPH
Skladem

Přípravek pro zvýšení alkality vody, pomáhá ke stabilizaci pH.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování: 24 g přípravku zvýší alkalitu v 1 m3 vody o (0,35 mmol/l = 35 ppm. Odměřenou dávku přípravku dávkujte přímo podél stěny bazénu nebo vířivé vany. Průběžně kontrolujeme hodnoty alkality a pH pomocí testeru. Obecně lze říct, že tvrdá voda vyžaduje vyšší dávku a měkká voda nižší dávku. 

Vlastnosti: Přípravek Alkalita plus je jemný bílý prášek, málo rozpustný ve vodě. 

Bezpečnost a první pomoc: při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Minimalizujte obsah prachu v pracovním prostředí. Při požáru a tepelném rozkladu mohou vznikat toxické oxidy uhlíku. Vyvarujte se práce s kyselinami (uvolňuje se oxid uhličitý), s 2-fenylaldehydem (nebezpečí vznícení) a s fosforečnanem amonným (prudká reakce). Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody. 

Při vdechntuí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Při dalších obtížích vyhledejte lékaře a ukažte etiketu. Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Před použitím si přečtěte návod. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním. Přípravek používejte jen k určenému účelu. 

Složení: hydrogenuhličitan sodný 99,5 g/100g

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čištění a údržba
Hmotnost: 1.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: