pH PLUS 1,4 Kg do bazénu a vířivky

Kód: PH-1-4 PLUS
Neohodnoceno
182 Kč 150,41 Kč bez DPH
Skladem

pH plus je přípravek na zvýšení pH bazénové vody a vody ve vířivce. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ideální hodnota pH při používání bez chlórové a chlórové dezinfekce vody je 7,2-7,6. Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků. Při nízkém pH (pH < 7,2) korodují kovové části bazénu a vířivek a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivce. Při vysokém pH (> 7,6) dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.

Vlastnosti:

Přípravek pH plus je jemný bílý prášek, málo rozpustný ve vodě. Vodný roztok přípravku pH plus reaguje zásaditě, a proto se s ním snadno zvyšuje pH vody.

Dávkování:

10 g přípravku pH plus na 1 m³ vody zvýší hodnotu pH bazénové vody a vody ve vířivce o 0,1. Odměřenou dávku přípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody a vody ve vířivce. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci.

Bezpečnost a první pomoc:

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Likvidujte jako ne nebezpečný odpad. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém místě. Minimalizujte obsah prachu v pracovním prostředí. Při požáru a tepelném rozkladu mohou vznikat toxické oxidy uhlíku. Vyvarujte se s kyselinami (uvolňuje se oxid uhličitý), s 2-fenylaldehydem (nebezpečí vznícení) a s fosforečnanem amonným (prudká reakce). Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Při dalších obtížích vyhledejte lékaře a ukažte etiketu. Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Před použitím si přečtěte návod. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním. Přípravek používejte jen k určenému účelu.

Složení:

hydrogenuhličitan sodný 99,5 g/100 g

Datum expirace:

24 měsíců od data výroby. Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.

 Výrobce:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čištění a údržba
Hmotnost: 1.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: