pH MINUS 1,4 Kg do bazénu a vířivky

Kód: PH- 1-4
Neohodnoceno
189 Kč 156,20 Kč bez DPH
Skladem

pH mínus je přípravek na snížení pH bazénové vody a vody ve vířivce. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ideální hodnota pH při používání bez chlórové a chlórové dezinfekce vody je 7,2-7,6.Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků. Při nízkém ph (pH < 7,2) korodují kovové části bazénu a vířivek a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivce. Při vysokém pH (> 7,6) dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.

Vlastnosti:

Přípravek pH minus je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku pH minus reaguje kysele, a proto se s ním snadno snižuje pH vody.

Dávkování:

10 g přípravku pH minus na 1 m3 vody sníží hodnotu pH bazénové vody a vody ve vířivce o 0,1. Odměřenou dávku přípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody a vody ve vířivce. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci.

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí! H318 Způsobuje vážné poškození očí; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P305+P351+P338

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém místě mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte návod. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu.

Složení:

hydrogensíran sodný 99,3 g/100 g (ES 231-665-7).

Datum expirace:

24 měsíců od data výroby. Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.

Výrobce:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 1.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: