FLOCK zjiskřovač do vířivky a bazénu

Kód: FLOCK
Neohodnoceno
247 Kč 204,13 Kč bez DPH
Skladem

FLOCK je tekutý, koncentrovaný přípravek, určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu vody ve vířivce. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru”.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti:

Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou DEZINFEKCÍ WHIRLPOOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody.

Dávkování:

Běžné dávkování (mírné vločkování) 5 ml/1 m3 vody, a to 1x za 10 dní. Pro intenzivní vločkování velmi znečištěné vody 10-15 ml /1 m3 vody. Při předávkování bazénu může dojít k zakalení vody. V takovém případě je nutno vodu naředit. Před vlastním dávkováním doporučujeme zkontrolovat a upravit pH vody na hodnoty 7,2-7,6.

Bezpečnost a první pomoc:

Před použitím si přečtěte návod.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Skladujte při teplotě 5 – 25°C v originálním balení. Chránit před slunečním zářením a teplem Chránit před mrazem. Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neručí z škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen určenému účelu. Likvidujte jako ne nebezpečný (O) odpad.

Datum expirace:

24 měsíců od data výroby. Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.

Výrobce:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: